Sau tai nạn hy hữu nam sinh đã được chuyển tới bệnh viện tỉnh cấp cứu sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức.
Một học sinh đang học tập tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị đinh trên cột nhảy cao cắm vào đầu dẫn đến bất tỉnh trong giờ thể dục.