Chiếc xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển bất ngờ mất lái tông liên hoàn vào 2 chiếc xe ô tô và 1 chiếc xe máy đang di chuyển trên đường.