Bị tàu chở vật liệu trọng tải lớn tông trúng chiếc xuống đánh bắt hải sản của gia đình, một người đàn ông đã tử vong thương tâm.