Theo Long Nhật anh hài lòng với hình ảnh mới của mình và trông anh trẻ ra khoảng 10 tuổi so với trước.
Sau phẫu thuật thẩm mỹ cần chú ý yêu cầu bệnh nhân ở lại bệnh viện 3-5 ngày, phải băng gạc 5-7 ngày sau khi phẫu thuật.