Người phụ nữ nếu sở hữu những nét tướng này thì đa phần cuộc đời bần hàn, nghèo khổ, long đong lận đận vì tiền bạc hoặc chồng con.