Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công thương đang rà soát vấn đề này. Bộ đã có trao đổi với các cơ quan chức năng như: Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương về một số những điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến bổ nhiệm cán bộ.