Thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện tử vong dưới suối bên cạnh một bộ đồ nghề kích cá.