Khi biết chuyện bạn thân của mình bị đánh ở khu vực biên giới Trung Quốc, đối tượng đã tự chế thuốc nổ và mang đi kích nổ để trả thù.
Không đòi được nợ, một đối tượng đã mang mình tự chế đến nhà dân trên bàn huyện Bắc Yên (Sơn La) hòng kích nổ.