Đây là tình trạng mới nhất của Lý Liên Kiệt sau hình ảnh lưng còng, tiều tụy vì bệnh tật