Đang lưu thông trên cầu Chương Dương, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ mất lái đâm đổ 10 m thành cầu lao xuống sông Hồng.