Người thân của nữ sinh đã có lý giải về việc vì sao chuyện nữ sinh bị thầy giáo quan hệ tình dục hơn 1 năm mới bại lộ.