Khi xuống lấy xe đi làm, chị Y. phát hiện chiếc xe máy của mình đã không cánh mà bay.