Ví tiền là vật bất ly thân của con người mỗi khi bước ra khỏi nhà. Bởi vậy, nếu không muốn nghèo mạt vận, bạn nên tuân theo những điều cấm kị sau.