Để lại bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang cùng điện thoại, ví tiền và xe máy trên cầu, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử.