Không hiểu nguyên nhân mâu thuẫn là gì nhưng khi xuống xe, người phụ nữ mắng tài xế Grab một trận xối xả.