Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin ban đầu về danh tính nạn nhân bị tàu hoả tông tử vong khi di chuyển qua đường sắt.