Tiến hành dập lửa thì người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy cạnh bình gas mở van.