"Chúng nó xúi tôi, chứ cả đời tôi không bao giờ chửi ai hết. Không tin cứ hỏi biên tập" – Việt Hương chia sẻ.