Hơn chục năm chống chọi bệnh ung thư, nghệ sĩ hài Anh Vũ đã giành sự sống nhờ con hạc giấy của một cô gái.