Nam thanh niên đã có màn ăn mừng vô cùng khác người khi bôi nhọ nồi khắp người rồi đi diễu hành ngoài đường.