ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân, cho biết các bác sĩ của khoa đã tiến hành một ca vi phẫu phức tạp nhằm tạo hình mới dương vật cho một người đàn ông bị mất toàn bộ dương vật.