Sau đề xuất phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh và hoàn thành phá dỡ trước ngày 15/11, Mã Pì Lèng Panorama giờ vẫn tấp nập khách nhưng đã có những khác biệt so với trước.
Các cơ quan liên ngành của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã trực tiếp tới công trình 7 tầng của Panorama tại Mã Pì Lèng để kiểm tra và yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh.