Khi chồng chìa lá đơn ly hôn trước mặt vợ với lý do 'nhạy cảm', cảm xúc của tôi lúc ấy chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.