Tại cơ quan chức năng, các đối tượng ban đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đường dây này đã sản xuất và lưu hành hơn 1,5 tỉ đồng tiền giả ở nhiều tỉnh thành.