Chứng kiến thiệt hại do lốc xoáy kèm mưa đá gây ra, nhiều người dân đã không cầm nổi nước mắt.