Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 24/4 đến ngày 30/4.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 22/4 đến ngày 23/4.