Một người đàn ông chết đuối khu vực ngay dưới chân đập Nhà máy thủy điện Nậm Nơn khi nhà máy này tiến hành xả nước.