Khi biết chuyện bạn thân của mình bị đánh ở khu vực biên giới Trung Quốc, đối tượng đã tự chế thuốc nổ và mang đi kích nổ để trả thù.