Đang đứng trên lề đường, cô gái bị tên cướp lao đến giật túi xách kéo ngã văng xuống lòng đường.