Xảy ra mâu thuẫn khi đến nhà bạn chơi, thanh niên 9X bị bạn rút đâm gục tại chỗ ở vùng ven Sài Gòn.