Trước khi ông Trần Ngọc Châu bị cách chức Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT-DL thị xã Hồng Lĩnh, vị giám đốc từng bị kỷ luật về mặt Đảng vì đánh nữ nhân viên.