Trong một chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, Giám đốc La Liga tại Việt Nam Brian Wright đã có nhiều tiết lộ quan trọng về thương vụ Tuấn Anh sang Tây Ban Nha thử việc.