Ngày 1/1/2018, Giải Việt dã Chào năm mới BTV- Number 1 lần thứ 19 sẽ diễn ra tại thành phố mới Bình Dương. Đây là lần thứ 19 liên tiếp Tân Hiệp Phát đồng hành cùng sự kiện văn hóa thể thao gắn liền với người dân nơi đây.