Tỷ giá USD hôm nay 14/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.340 - 23.380 VND/USD,giảm 10 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 13/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.330 - 23.380 VND/USD, tăng 40 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.370 - 23.420 VND/USD, giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.380 - 23.430 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.380 - 23.430 VND/USD, giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h50 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.400 - 23.450 VND/USD, giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.470 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.470 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.4700 VND/USD, giảm 30 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.4700 VND/USD, giảm 30 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h50 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.