Giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 43.500 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai là tỉnh duy nhất ghi nhận mức giảm này xuống còn 43.000 đồng/kg.