Trong phiên giao dịch chốt tuần, giá hồ tiêu vẫn chưa có biến động mới, ở mức dưới 49.000 đồng/kg.