Giá hồ tiêu hôm nay không có nhiều thay đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam cao nhất ở mức 46.000 đồng/kg.