Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 13/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.337-3.351 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 8 đồng chiều mua - giảm 1 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 12/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.329-3.352 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 11/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.329-3.352 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 10/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.329-3.352 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 9 đồng chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 9/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.348-3.362 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 8/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.348-3.362 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 2 đồng chiều mua - giảm 1 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 7/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.350-3.363 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 6/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.350-3.363 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 5 đồng chiều mua - giảm 4 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 5/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.355-3.367 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua - bán
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 4/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.355-3.367 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 3/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.355-3.367 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua - giảm 2 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 2/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.355-3.369 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua - giảm 4 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 1/7/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.355-3.373 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 5 đồng chiều mua - tăng 9 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 30/6/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.350-3.364 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 12 đồng chiều mua - tăng 9 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.