Wave RSX FI 110 phiên bản mới vừa được giới thiệu đến các khách hàng Việt Nam cùng giá bán tăng nhẹ.