Giá heo hơi hôm nay ngày 30/12/2023: duy trì đi ngang, dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/12/2023: Ghi nhận giá heo hơi hôm nay 29/12 không có thay đổi mới, dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/12/2023: Ghi nhận giá heo hơi hôm nay 6/12 giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/12/2023: ổn định, hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/12/2023: tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg ở Miền Nam và dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/12/2023: tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg ở Miền Nam và dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/12/2023: chủ yếu tăng trong tuần qua, dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/12/2023: tăng nhẹ 1.000 đồng/kg vẫn diễn ra tại khu vực miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/12/2023: Tăng 1.000 đồng/kg tại các tỉnh phía Bắc. Yên Bái tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/12/2023: đi ngang tại khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và tăng nhẹ tai khu vực miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/12/2023: đi ngang tại khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và tăng nhẹ tai khu vực miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay ngày 19/12/2023: điều chỉnh không đồng nhất. Lạng Sơn tăng cường phòng, chống dịch tả heo châu Phi thời điểm cuối năm.
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/12/2023: đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 17/12/2023: đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng từ 51.000 – 54.000 đồng/kg.