Giá heo lợn hơi hôm nay 25/1 tại miền Bắc tăng nhẹ, miền Trung, Tây Nguyên ổn định về giá. Trong khi đó tại miền Nam có nơi giảm 2 giá.