Giá heo hơi hôm nay ngày 3/3 tại cả ba miền ít biến động. Tuy nhiên hiện trên cả nước đã ghi nhận 7 tỉnh có dịch tả lợn châu Phi.