Giá heo (lợn) hơi hôm nay 2/3 tại miền Bắc ổn định ở mức thấp, miền Nam có nơi giảm 5 giá do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.