Tỷ giá Euro hôm nay 14/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 24.250 - 25.300 VND/EUR, giá mua giảm 50 đồng trong khi giá bán giảm 80 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.300 - 25.380 VND/EUR, giá mua tăng 120 đồng trong khi giá bán tăng 130 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.180 - 25.250 VND/EUR, giá mua giảm 160 đồng trong khi giá bán giảm 130 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.340 - 25.380 VND/EUR, giá mua tăng 40 đồng trong khi giá bán giảm 20 đồng so với mức ghi nhận trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.300 - 25.400 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giá mua tăng 40 đồng trong khi giá bán tăng 70 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 150 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.500 - 25.600 VND/EUR, giá mua giảm 120 đồng trong khi giá bán giảm 80 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.620 - 25.680 VND/EUR, giá mua tăng 40 đồng trong khi giá bán tăng 30 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.