Giá cà phê hôm nay ở hầu hết tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 300 đồng/kg, dao động trong khoảng 32.500 - 33.400 đồng/kg do giá cà phê thế giới giảm mạnh.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.800 – 33.400 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu đi ngang đầu tuần, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.700 – 33.600 đồng/kg.
Trong tuần qua, thị trường cà phê đã có những diễn biến khá trái chiều khi tăng ở đầu tuần và giảm vào cuối tuần.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh thêm 300 đồng/kg sau khi đã giảm 100 đồng/kg trong phiên hôm qua.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 34.000 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 34.100 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng mạnh 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.800 – 33.900 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng nhẹ 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 – 33.400 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê chưa có biến động mới so với tuần trước, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.100 – 33.200 đồng/kg.
Giá cà phê biến động liên tục trong tuần qua khi giảm 600 đồng/kg, sau đó lại tăng 500 đồng vào cuối tuần, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động 32.100 – 33.200 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 500 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.100 – 33.200 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 600 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.300 đồng/kg.