Xích mích vì chuyện đem chiếc điếu cày lên chùa cho khách dùng trong lúc tổ chức cúng 49 ngày cho người quá cố, em trai cầm dao đâm anh ruột đến chết.