Dự báo thời tiết ngày 31/5, các khu vực trên cả nước trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi; nhiêt độ cao nhất là 38 độ.
Dự báo thời tiết ngày 30/5, các khu vực trên cả nước trời nắng nóng, sáng sớm và chiều tối có mưa rải rác và có dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.
Dự báo thời tiết ngày 29/5, nhiều tỉnh thành trên cả nước có mưa lớn và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất là 35 độ.
Dự báo thời tiết ngày 28/5, các khu vực trên cả nước có mưa dông trên diện rộng, riêng Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 35 độ.
Dự báo thời tiết ngày 27/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, Nam Bộ trời tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.
Dự báo thời tiết ngày 26/5, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành trên cả nước trời vẫn tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết ngày 25/5, tại các tỉnh thành trên cả nước có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi vẫn tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Dự báo thời tiết ngày 24/5, tại các tỉnh thành trên cả nước có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi vẫn tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Dự báo thời tiết ngày 23/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa lớn và dông trên diện rộng, miền Nam tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Dự báo thời tiết ngày 22/5, các khu vực trên cả nước trời tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất là 40 độ.
Dự báo thời tiết ngày 21/5, các khu vực trên cả nước trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất là 40 độ.
Dự báo thời tiết ngày 20/5, các khu vực trên cả nước trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất là 40 độ.
Dự báo thời tiết ngày 19/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày nắng; Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Dự báo thời tiết ngày 18/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.