Mới đây rộ lên thông tin cho rằng dự án Laimain City tiến hành thi công khi không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, thông tin nói trên là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chủ đầu tư.