Người đàn ông đốt pháo hoa chơi Tết mắt phải bị bỏng kết giác mạc do nhiệt mức độ 1, xuất huyết tiền phòng độ 2 và xuất huyết dịch kính. Mắt trái của bệnh nhân bị bỏng kết giác mạc mức độ 2 do nhiệt.