5 lần sinh con nhưng đến 4 lần anh chị phải nén nỗi đau vì các con phải ra đi khi tuổi đời vẫn còn quá nhỏ. Hai bức di ảnh được anh chị cất kín như muốn chôn vùi chuỗi ký ức đau thương của gia đình.